Nguyện là cỏ dại chốn thôn quê
Tựa hiên rêu ố đợi anh về
Nhìn nắng đi ngang qua đầu ngõ
Chiếu tới đôi hàng ngói cập kê

3/11/2018
22:22

Image may contain: outdoor