thích anh đôi mắt rất trong
thích anh thích lúc chờ mong mình gần
thích anh những lúc ngại ngần
thích anh thích cả ân cần anh mang

thích ngày nắng khi anh sang
thích ngày mưa có anh lang thang cùng
thích khi giọng nói hơi run
thích nơi quán vắng ung dung bên người

thích anh như thích hoa tươi
thích anh rạng rỡ nói cười trên môi
thích anh cũng biết bồi hồi
thích anh nhường nhịn khi tôi dỗi hờn

nhưng là ... tôi chỉ cô đơn
riêng mình vọng tưởng đơn phương mất rồi
tình ơi xin biết phai phôi
tim ơi xin cất riêng tôi, đừng buồn.
/18.07.2020/
đôi khi rút lui cũng là một cách để có kết thúc tốt đẹp
(Source: Unsplash)