-đen đủi là điều chắc chắn phải xảy ra
-thiên nga đen hiếm khi xảy ra nhưng nó cũng chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không biết khi nào
-không thể nào thắng được dựa bằng cảm xúc
-may mắn chỉ là nhất thời chiến thuật mới là mãi mãi
-đừng bao giờ đầu tư may rủi