những năm tháng tuổi trẻ
tôi đi qua
một mình
đêm,
chìm trong mộng mị
chờ,
một ánh bình minh.

những năm tháng tuổi trẻ
tôi đi qua
một mình
khẩn cầu Chúa giải thoát
Người không đáp,
lặng thinh.

những năm tháng tuổi trẻ
tôi đi qua, đi qua,
bước chân dừng không được
đường còn xa, còn xa.

HN, 25.4.2020