[ ] HOÀN THÀNH 100% QUEST 1 BÊN TRÊN VỚI MỤC TIÊU "AI THÔNG MINH HƠN HỌC SINH LỚP 5 ?" ;p
[ ] THIẾT KẾ MỘT CÁI GAME NÀO ĐÓ, BROAD GAME, PHYSICAL GAME HAY VIDEOGAME GÌ CŨNG ĐƯỢC ( THỰC HIỆN HÓA SẢN PHẨM LUÔN THÌ CÀNG HAY )
[ ] VẼ, VẼ THẬT NHIỀU, VẼ MỖI NGÀY, VẼ GÌ CŨNG ĐƯỢC, NGHỆ THUẬT GÌ CŨNG ĐƯỢC, CỨ VẼ THÔI
[ ] VIẾT, VIẾT NHƯ ĐIÊN NHƯ DẠI, NHƯ BỊ THÔI MIÊN, VIẾT CẢ MỰC LẪN MỒ HÔI VÀ CẢ SOULING HẾT MÌNH
[ ] TƯỞNG TƯỢNG, TƯỢNG TƯỢNG NHƯ MÔ PHỎNG CẢ MỘT VŨ TRỤ MỚI, TƯỞNG TƯỢNG CÀNG XỊN CÀNG FUN ^^^
[ ] NGỚ NGẨN, TƯNG TƯNG TĂNG ĐỘNG NHIỀU HẾT MỨC, SỐC ĐƯỜNG MƠI THÔI !!!
[ ] SOULING HẾT MÌNH !!! HẾT MÌNH TỪNG GIÂY PHIÊU LƯU KÌ THÚ NHÉ FOOOLGUY !!! ^^
CỐ LÊN ANH BẠN, BẠN CẬU, SAPIEN ^^^