-bản chất của con người là tư duy sai lầm
-thời gian thì không có nhiều điều mình cần là sự chính xác trong cuộc sống bởi vì mỗi lần mình làm sai là 1 lần mình không thể vực dậy.