Bạn có yêu những người thân của bạn không ? Có lẽ từ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người đều cất giữ điều thiêng liêng ấy. Đó là một thứ tình yêu vĩnh cửu.
    Cuộc sống là quý giá nhất ! Hãy nhớ kỹ điều ấy dù khi bạn đang ở trạng thái nào. Trước hết bạn đang sống cho chính bạn và sau đó là sống cho những người thân yêu của bạn. Ngược lại, những người thân yêu của bạn đang sống vì bạn. Bởi vậy, ngay cả lúc cùng cực, bi đát nhất, bạn cũng phải khắc ghi điều đó. Đây là mục tiêu tiên quyết, là yếu tố tích cực đầu tiên cho nguồn năng lượng sống của mỗi con người. Định vị được mục tiêu thì khả năng mất phương hướng của bạn là rất thấp, từ đây bạn sẽ có ý chí phấn đấu và sự cố gắng hết mình với nguồn năng lượng sẵn có từ tư duy tích cực sản sinh.
    Hãy thật hạnh phúc vì những người thân yêu của bạn.
                                                                                       #T.T
Common Sunflower Clip Art - Transparent Background Sunflower ...