dịch thơ:
Ví cuộc vuông tròn vần xoay,
bể dâu vẫy sóng bờ này thiên thai,
bụi trời từ bụi trần ai,
cánh rừng vần vũ ngắn dài cực quang,
sông Ngân ngụp lặn kẻ phàm,
muôn hồng ngàn tía ngỡ ngàng cõi mơ,
chỉ biết nắm một ý thơ:
trời thay đất chuyển,
se tơ một người.

----------
dịch văn:
Nếu thế giới đảo lộn
và đại dương vỗ sóng thiên đàng,
bụi đất thành bụi sao,
những khu rừng nhảy múa như cực quang,
và chúng ta bơi qua dải Ngân Hà,
có một điều tôi biết:
bất kể Vũ Trụ đổi thay thế nào,
tôi vẫn sẽ ôm lấy người.