Ngươi dám yêu ta ư?
Đã chắc chưa hay chỉ là bồng bột?
Ngươi cho rằng sẽ đồng tình bị nhốt
Bị cầm tù, bị trấn lột, bị thương?

Ngưng ấu trĩ đi, ta chẳng ngọt như đường
Ta là nhím, luôn xù lông kín mít.
Bị tấn công liền hoá thành độc dược
Phập - à vâng, tặng cái chết ngọt bùi.

Ta chẳng rảnh đâu mà ở đó bùi ngùi,
Ngóng trông ngươi ban tình yêu hèn mọn.
Không có ngươi, ta vẫn cao chót vót,
Giữa muôn người quỳ rạp dưới chân

Đừng rót tai ta thứ mật ngọt loạn thần.
Hành động đâu? Hãy chứng minh bằng những gì ngươi có,
Khiến áo choàng gai hoá thành nhung đỏ
Rắn độc hiện hình thành cún nhỏ dễ thương.

Dám tới đây không, hỡi kẻ lầm đường?
Tình nguyện bị thương, bị giam cầm, trấn lột?
Yo Le. 09.09.2020