Tay này chưa chạm đến duyên
Vài dòng lưu bút anh điền tên em
Chờ ngày giở lại nhìn xem
Lệ rơi nhớ lại người quen thuở nào.


Nao lòng một buổi chiều hôm
Tình xưa nghĩa cũ đành chôn theo người
Nhân sinh vạn vật ở đời
Nỗi buồn ly biệt sâu nơi tận cùng.