Blockchain đã có một phạm vi rộng lớn với các ứng dụng vượt ra ngoài hệ thống tài chính. Công nghệ này được thiết lập để biến đổi triệt để một số lượng lớn các ngành công nghiệp, từ chăm sóc sức khỏe đến luật, sang bất động sản, cho đến ngân hàng.
Tuy nhiên, một số người khám phá rằng blockchain có tiềm năng cách mạng hóa hoàn toàn là nông nghiệp. Nó có vẻ không hấp dẫn như ngân hàng hay chăm sóc sức khỏe, nhưng ngành công nghiệp khổng lồ này làm nền tảng cho xã hội chúng ta. Quan trọng hơn, nó có một số lượng ngày càng tăng của các vấn đề mà tuyệt vọng cần giải quyết.
Sử dụng ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp:
1. Sản xuất cây trồng và thực phẩm:
Phục vụ nhu cầu của dân số ngày càng tăng bằng cách tăng nguồn thực phẩm với nguồn lực tối thiểu trong khi giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng, cho phép minh bạch trong chuỗi cung ứng và đảm bảo thu nhập hợp lý cho nông dân trong khi xử lý những bất thường của thời tiết - ngành nông nghiệp có rất nhiều những thách thức để vượt qua trong khi cải thiện lợi nhuận trong điều kiện môi trường không thuận lợi.
Từ nông dân đến nhà sản xuất và cửa hàng tạp hóa, blockchain kết hợp với IoT là sửa ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm. Blockchain là tất cả các thiết lập để làm cho nông nghiệp một thực hành bền vững bằng cách tối ưu hóa các nguồn tài nguyên nông nghiệp bao gồm nước, nhân công, và phân bón bằng cách sử dụng một cách tiếp cận đơn giản.
Blockchain kết hợp với IoT có thể tạo thuận lợi cho nông dân và các bên liên quan khác trong việc đưa ra quyết định tối ưu.
Dưới đây là một quá trình chi tiết về cách blockchain có thể biến đổi cách thức các loại cây trồng hoặc các mặt hàng thực phẩm được tạo ra:
Bước 1: Thiết bị IoT tạo dữ liệu
Dân số trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 9,6 tỷ vào năm 2050 và do đó, để nuôi sống dân số ngày càng tăng, ngành nông nghiệp đang áp dụng các thiết bị và cảm biến IoT. Trong canh tác thông minh được kích hoạt IoT, một hệ thống được xây dựng để theo dõi trường cây trồng bằng cảm biến (nhiệt độ, độ pH, độ ẩm của đất, độ ẩm, ánh sáng).
Thiết bị và cảm biến IoT tạo ra dữ liệu có thể giúp nông dân đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến sự phát triển của cây trồng. Thông tin thu thập được từ các thiết bị IoT trước tiên cần phải được cấu trúc trước khi được lưu trên lưu trữ dữ liệu.
Bước 2: Cleaning và Enrichment dữ liệu đã thu thập
Trước khi lưu dữ liệu đã thu thập trên blockchain, cần phải đảm bảo rằng nó được cấu trúc và dễ hiểu.
Enrichment dữ liệu được thực hiện để tăng thêm giá trị để cải thiện chất lượng của thông tin được thu thập. Hai bước sau đây đảm bảo rằng dữ liệu được Cleaning trước khi dữ liệu được lưu trữ trên Blockchain:
- Thêm thông tin:
+ Thông tin liên quan đến dấu thời gian, nhân khẩu học và loại nên được thêm vào dữ liệu để làm cho nó có cấu trúc hơn.
- Làm cho dữ liệu sẵn sàng cho việc tuân thủ
+ Lưu dữ liệu trên blockchain không có nghĩa là dữ liệu không được tuân thủ. Thay vào đó, nó làm cho việc thực thi tuân thủ liền mạch hơn.
Tuân thủ cuộc họp đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến dữ liệu được thu thập từ thiết bị IoT được bảo vệ và tuân theo các biện pháp bảo mật.
Một khi dữ liệu được Enrichment, nó được đưa vào định dạng sẵn sàng học máy.
Bước 3: Làm cho dữ liệu chi tiết hơn với thuật toán học máy
Học máy được áp dụng cho dữ liệu được tạo ra từ các cảm biến để cung cấp thông tin chi tiết hữu ích. Các mô hình dự đoán có thể điều khiển một số trường hợp sử dụng giá trị cao bao gồm:
- Đề xuất chất lượng cây trồng
- Nhận dạng cây trồng
- Dự đoán lợi nhuận cây trồng
- GrowScore (Yếu tố tăng trưởng cây trồng tự động)
- Dự đoán nhu cầu cây trồng
Từ thông tin được thu thập thông qua các thuật toán học máy, nông dân và các bên liên quan khác sẽ có thể cải thiện hệ thống thủy lợi theo thời gian.
Các dữ liệu sâu sắc nên được lưu trữ trên blockchain để cho phép người tham gia thị trường nông nghiệp như người trồng, nhà đổi mới, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ và nhà bán lẻ truy cập nó một cách minh bạch.
Bước 4: Dữ liệu được lưu trên blockchain
Dữ liệu có giá trị cao được thu thập bằng cách áp dụng học máy được lưu trữ trong IPFS (Hệ thống tệp liên hành tinh), một nền tảng lưu trữ phân tán có các địa chỉ được băm và lưu trữ trên blockchain.
Không giống như phương thức hiện có để lưu trữ thông tin cần thiết trong máy chủ tập trung có nguy cơ lỗi duy nhất, dữ liệu được phân phối trên tất cả các nút trong mạng ngăn chặn một cơ quan trung ương kiểm soát hệ thống.
Thông tin được thu thập trong blockchain sẽ kích hoạt các hợp đồng thông minh để xử lý các quy tắc được xác định bên trong chúng.
Hợp đồng thông minh tạo thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu được lưu trữ trên blockchain trong các bên liên quan cụ thể trong hệ thống.
Vì thông tin sẽ được hiển thị cho mọi người tham gia thị trường nông nghiệp, nó sẽ trở nên liền mạch để họ mang lại hiệu quả trong sản xuất cây trồng hoặc thực phẩm.