Trung bình giá là cái gì vậy?

Nói nôm na ra thì, Trung bình giá đơn giản đó là bạn được mua được cổ phiếu với giá trung bình do đầu tư dàn trải nhiều lần, thay vì chỉ đầu tư 1 khoản to đùng ban đầu.

Trung bình giá như thế nào và lợi ích

Chiến lược này thực hiện rất đơn giản, nhưng hiệu quả đem lại thì rất lớn. Nó giúp bạn giảm thiểu rủi ro lên xuống của làn sóng thị trường, bù lại lại còn giúp bạn đạt được nhiều lợi nhuận khi thị trường đi lên.

Ví dụ: Bạn đầu tư 1,000,000đ.


Bạn có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt chỉ sau 4 tháng đó là bạn sở hữu được thêm 3 cố phiếu so với không có chiến lược, mà giá mua sau 4 lần chỉ còn là 15,127.75 thấp hơn nhiều sơ với đầu tư không chiến lược.
Tuy nhiên, vẻ đẹp của Trung Bình Giá có tầm ảnh hưởng lớn hơn về mặt lâu dài, bạn có thể xem tiếp dưới đây. Bạn còn nhớ là bạn đầu tư 1,000,000đ từ ban đầu đúng không? Nhìn xem dưới này sẽ thấy sự khác biệt giữa theo Trung Bình Giá và Không chiến lược nào.

Bạn thấy đấy, kể từ tháng thứ 4 đổ đi, bạn đã thấy Trung Bình Giá tăng giá trị của bạn vượt bậc hơn so với đầu tư không chiến lược. Có thể tóm tắt chiến lược Trung Bình Giá đem lại những lợi ích sau đây cho bạn.
  • Mua được giá trung bình
  • Có tiềm năng sở hữu được nhiều cố phiếu hơn so với đầu tư không chiến lược
  • Gia tăng giá trị tài sản (hay giá trị đầu tư) cho bạn nhiều hơn
  • Giảm thiểu được rủi ro lên xuống của thị trường
Chú thích từ ngữ
  • Trung Bình Giá — Chiến lược đầu tư mua được giá trung bình qua việc đầu tư dàn trải nhiều lần
  • Giá trị tài sản — Hay còn gọi là giá trị đầu tư của bạn, bị thay đổi theo thời gian và giá trị cố phiếu hay chứng chỉ quỹ tại thời điểm đó (NAV)
  • NAV — Net Asset Value. GIá trị có thể mua hoặc bán tại thời điểm nhất định
  • Chứng chỉ quỹ — Như là 1 cố phiếu để chứng nhận là bạn đầu tư vào công ty hoặc 1 quỹ cụ thể.
Tìm hiểu: Finhay - Tiết kiệm và đầu tư bắt đầu chỉ từ 50.000đ
Xem thêm các bài viết tại: https://www.facebook.com/finhayvn/