|11h50.30.09.2022|
Cuối tháng 9, còn vài phút nữa là qua tháng 10. Tớ nhận ra, tớ thích cậu và ngược lại cậu chỉ coi tớ như một người đồng hương đúng nghĩa. Có lẽ qua tháng mới, tơ sẽ phải tập quen với việc gạt cậu ra khỏi tâm trí. Tớ có nhiều thứ hơn để suy nghĩ, nhiều dự định hơn để làm vì thế bản thân tớ không cho phép tớ phụ thuộc ai như vậy cả. Bản thân tớ hiểu, cậu không dành cho tớ vì vậy có lẽ cũng không nên để mình tổn thương thêm nữa... Chúc cậu một tháng 10 bình an. Và cũng chúc tớ một tháng 10 có ý nghĩa.