Lịch sử hình thành của FED
    Trước khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử thành lập của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thì chúng ta đi tìm hiểu về các ngân hàng tiền thân của FED. 
Đầu tiên là ngân hàng Hoa Kỳ thứ nhất, được thành lập năm 1791 bởi Robert Morris. Ngân hàng này độc quyền trong việc in tiền. Tìm cách lách luật và ép các ngân hàng khác phải phụ thuộc vào mình. Tuy nhiên nó đã bị Tổng thống Thomas Jefferson loại bỏ. 
ông đã phát biểu như sau: 
JEFFERSON: “Một ngân hàng trung ương tư nhân phát hành tiền cho công chúng là một mối đe dọa đến tự do của người dân lớn hơn cả một quân đội thường trực.” “Chúng ta không được để các vị lãnh đạo chất lên vai ta những khoản nợ vĩnh viễn.”
Ngân hàng thứ hai Hoa Kỳ được thành lập năm 1816 và chấm dứt năm 1832, ngân hàng này cũng là một ngân hàng tư nhân, như ngân hàng thứ nhất. Nó độc quyền trong việc phát hành trái phiếu cho chính phủ Mỹ. Sau một thời gian hoạt động cũng đã bị loại bỏ.
Năm 1864 tổng thống Lincoln tạo ra đồng bạc xanh Lincoln. Do ảnh hưởng đến quyền in tiền của gia tộc Rothschild nên ông đã bị ám sát năm 1865.
Do thất bại của hai ngân hàng tư nhân đầu tiên, nhóm tài phiệt ngân hàng họp nhau trên đảo Jekyll thuộc sở hữu của nghị sỹ Nelson aldrich. Sau cuộc họp này đã quyết định đặt tên ngân hàng Trung ương mới với cái tên là cục dự trữ liên bang (FED). Đây là một ngân hàng trung ương tư nhân với các gia tộc như Rothschild, Rockerfeller, ... kiểm soát, chính phủ Mỹ không có cổ phần trong đó.
Video ngắn về tiền tệ dễ hiểu.