Càng học càng tìm hiểu về Tiếng Anh thì mình thấy nó càng kỳ lạ.
Đầu tiên là biết được TA cũng có dấu: fiancé, résumé, Timothée Chalamet, Biyoncé,... gặp nhiều từ với tên người có dấu sắc.
Chữ "Ü,ö,." mình thấy xuất hiện khá nhiều trong tên hàng hoặc tên người từ nước Đức: Philipp Rösler.
Mới đây Thỗ Nhĩ Kỳ đã đổi tên từ "Turkey" sang "Türkiye".
Và còn nhiều từ đặc biệt khác nữa mà mình không nhớ.
Cho mình hỏi là có phải các từ trên đã trở thành một phần của TA không? Nếu muốn viết mấy từ đặc biệt đó có phải người ở nước nói TA phải chuyển bàn phím sang tiếng Pháp với Đức để gõ mấy từ đặc biệt như vậy?
Trong văn bản hành chính hoặc khi mua nhà, đăng ký kết hôn,.. người ta sẽ ghi dấu hay không dấu (vd: Biyoncé hay Biyonce, Rösler hay Rosler).