Thu tàn, Đông cũng đã sang
Trời hiu hiu gió, cây bàng đỏ au.
Nhìn người ta nắm tay nhau,
Nhưng em lại ốm, anh lau mắt buồn.
Ngày nào anh cũng nhắc luôn,
Nhớ mang áo ấm, nhớ luồn áo cao.
Cuối năm nhiều việc biết bao
Thương em lắm lắm, nói sao hết lòng.
--- 
Gửi em nắng ấm mỗi ngày,
Còn Đông lạnh lẽo bên này với anh.
Mong em khỏi ốm thật nhanh
Ngày Đông nắng ấm, em, anh vui vầy.