Ông lớn thời xưa là Atari,Atari chiếm hầu hết thị trường Mỹ, nhưng vấn đề của Atari là Atari trả lương cho đội ngũ lập trình viên với lương bèo bọt trong khi sản phẩm của đội ngũ đáng đc nhiều tiền hơn thế. Mỗi game của Atari là do một người làm chứ ko phải là cả đội làm.
Do sự vô lý của Atari, nên đã có một công ty khác ra đời, và công ty đó tên là Activision.
Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc,tại sao xảy ra thời kỳ đen tối của game?
Tại vì các công ty khác thấy ngành sản xuất game là một con gà đẻ trứng vàng! Atari kiếm đc rất nhiều tiền từ sản xuất game.Người ta có câu, cái gì nhiều quá cũng ko tốt. Vì có quá nhiều công ty quá non trẻ cứ đâm đầu vào mà sản xuất, cứ sản xuất hàng loạt nên có quá nhiều game rác. Có những game chất lượng của công ty như Activision nhưng người dùng làm sao biết đc? Ngành công nghiệp game như bị đánh trọng thương. Nhưng ngành công nghiệp game vẫn chưa sụp đổ hẳn cho đến khi... Máy tính có game + màu ra đời. Thế là toang ngành game 😑. Còn cái nịt🤕. Atari phá sản. Còn mỗi Activision còn sống sót. Thế rồi... Nintendo xuất hiện. Thời xưa Nintendo làm taxi... nhưng ko thành công, Nintendo quyết định vào ngành game.
Nintendo đàm phán mua chip rất nhiều nhưng có mỗi Rihco bán cho chip
Thế là Nintendo đã giải cứu ngành game bằng cách tạo ra các sản phẩm như Gameboy...
Nếu ai muốn mình nói rõ hơn về cách Nintendo giải cứu ngành game thì bảo mình nhe.