Càng vào trong càng thấy
Mình thiệt là mong manh
Động tý là đành hanh
Dở hơi, hay khóc lóc...

Khi xưa bao khó nhọc
Dựng xây bức tường thành
Luôn tỏ vẻ tươi xanh
Cho người đời nhìn ngó...

Giờ lộ ra là thỏ,
Nhút nhát biết chừng nào,
Người ta thấy đã sao?
Thỏ nhát gan mới đúng

Buồn không để thao túng
Buồn chỉ để buồn trôi
Sợ không phải để thôi
Sợ để rồi mạnh mẽ

Thỏ này là thỏ thẻ
Hông phải thỏ đế âuuuu...
Sợ buồn sớm qua mau,
Thỏ chạy nhanh thoăn thoắt...

Yo. 09.07.2021