Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga lịch sử!!!
Liên minh một khối công nông
Đây tình bạn hữu thắm nồng mãi sau.
Cộng hòa các nước cùng nhau
Gian truân đứng dậy về sau nắng hồng.
Vững bền Soviet non sông
Sẽ luôn bền vững dù chồng phong ba.
Giấc mơ Tổ quốc chúng ta
Là nơi thành lũy thiết tha an bình.
Đất mẹ Soviet anh minh
Người luôn sống mãi trong tình thân yêu
Đắp xây từ sức dân nhiều
Bàn tay mạnh mẽ bao nhiêu sức người.
Nhân dân, đất nước đẹp tươi
Bền gan khói lửa vẫn cười hân hoan
Tự do, đoàn kết, an nhàn
Lá cờ đỏ máu hiên ngang bầu trời
Vinh quang tỏa sáng muôn nơi
Liên xô rực sáng ở nơi búa liềm.
Qua ngàn giông tố ngả nghiêng
Lenin dẫn lối ta tìm tương lai
Tự do đến với muôn loài
Stalin dẫn bước, người tài tin dân
Động viên dân chúng vô ngần
Đứng lên xây dựng nhân dân đồng lòng.
Hòa bình đâu mãi chờ mong
Vùng lên đánh đuổi bọn hòng xâm lăng
Và rồi Thế giới vinh danh
Quê hương Soviet an lành, kiên trung
In sâu kí ức của chung
Muôn đời thế hệ hào hùng không quên.
Hình ảnh có liên quan