Source
Đi bộ đi Những lúc thấy buồn thì hãy đứng lên và... đi bộ Hãy đi bộ trong những con ngõ vắng Để thấy mặt đường không còn... mối ăn Để thấy lòng đường không còn... gối chăn Và một dấu thăng lơ lửng treo ngay trước mắt... để lòng thương đời này Thăng lên hay thăng xuống Thăng cao hay thăng trầm Vô hạn định Tất cả đều là do chính ta nghĩ rằng Trối trăn này... là một trò chơi chữ thường hằng, ta có chối chăng ? Anh có thối chăng cho tôi vài đồng Đêm lối chăng cho tôi bềnh bồng Ta chợt băn khoăn Lại nghĩ về bài điếu văn Đã và đang ngăn loài người tìm đến sự bất động Bên trong cái toàn thể của sự vận động Mà guồng lưu thông này sẽ không ngừng lưu thông với Những thứ ngoài lưu thông tới... quay vòng lại Tất cả đều là do loài người nghĩ rằng Tối tăm này... là một bảng khối lượng thường hằng, ai dám chối chăng ? Hay chỉ biết buông cái bụng đầy háu ăn vào  Tất cả những dạng năng lượng Còn sót lại trên mặt đất này Bắt kẻ đi bộ phải tiếp tục chần chừ Suy nghĩ Trước khi lại tiếp tục đặt dấu chân buồn lên mặt đất...