( Thơ ) Không có gì đâu

Tôi muốn yêu và có thể vì yêu
Tôi sẽ hóa trăm ngàn mảnh tiêu điều
Tôi sẽ yêu chẳng cách nào dịu lại
Tôi sẽ yêu chẳng dè bỉu chuyện mai

Tôi sẽ yêu chỉ còn lại đứa trẻ
Đi khắp nơi bẻ lấy gió làm vui
Ngọn gió ấy tôi gấp kèm đôi cánh
Đem hồn tôi ở đây và ở đâu

Tôi muốn yêu và có thể vì yêu Tôi sẽ chẳng còn yêu như ngày đầu Tôi sẽ giấu hồn mình dưới đáy sâu Hay ở tầng cao nhất của tường mây Tôi sẽ nói ta chẳng cần nhau nữa Để tôi, em được mãi mãi lìa xa Để nỗi lòng dài rộng hơn tất cả Để ngàn sau dang rộng tới ngàn xưa Tôi sẽ trách rất nhẹ những lầm lỡ Tôi sẽ nhớ nhưng chẳng nhắc một ai Tôi sẽ lấy ra rồi cất vào lại Tôi sẽ khơi mào mấy lời rồi quên Tôi sẽ còn ở đây và ở đâu Hồn nối hồn đan mộng những ngày mau...
17
792 lượt xem
17
1
1 bình luận