Huhu và Hihi  
Gặp nhau trên quốc lộ.  
Huhu ngồi khắc khổ  
Nước mắt ngắn với dài:  

"Tui đã làm gì sai?  
Mà Giời sinh tên nọ  
Huhu nên số nhọ  
Chả bao giờ gặp hên."  


Hihi nghệt mặt liền  
Biết làm sao giúp bạn?  
"Này, hay để giải hạn  
Tui với bạn đổi tên."  

Huhu mắt sáng lên,  
"Đổi thế nào mới phải?"  
Hihi liền giảng giải,  
"Giờ Hi - khóc, Hu - cười."  

Và thế là trời ơi,  
Thế giới này rõ nhộn  
Mỗi khi người cãi lộn  
Họ liền khóc hihi  

Hihi một lúc thì  
Bò ra cười hết cả  
"Huhu, buồn cười quá, 
Khóc mà lại hihi"  

Vừa cãi vã chuyện gì  
Nào ai còn nhớ nữa  
Hu kề vai Hi dựa  
Hòa nhau tiếng cười vang...

Yo Le, 11.3.2018
Tranh minh họa: S. hee