Em đã sắp học hết cấp 3 rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai cả. Em có nên quen đại một người nào đó không?