Nơi giãi bày quá khứ, cũng như tương lai hướng đến cho những đứa từng có một khoảng thời gian điên rồ.Đôi khi ta không thể hiểu được ta đã làm cái gì và tại sao lại như thế, nhưng rồi ai cũng sẽ phải lớn dù theo cách nào đó.Hãy chia sẻ trải nghiệm đó của mình.


p/s : tâm sự của 1 thằng thiếu não nhất của những thằng thiếu não

https://www.youtube.com/watch?v=IL0GgIeN9T0