Là vui với những gì bạn làm, vẫn cống hiến sml dù đồng lương nhận được chẳng là bao.  
Là khi chẳng ai hiểu bạn đang làm cái quái gì nhưng tự thân thấy được ý nghĩa và hạnh phúc với những gì bạn đang theo đuổi. 
Là khi có đồng nghiệp mới tài giỏi vào làm. Bật lên ngay trong đầu: "tốt quá! mình sẽ học hỏi được nhiều đây!", thay vì sợ rằng ai đó sẽ lấn át bạn.  
Yêu công việc là không sợ bị đuổi việc, sẵn sàng nói ra quan điểm có thể hơi ngu, thẳng thắn đóng góp để tốt hơn từng ngày.  
Yêu công việc là khi chẳng ai trả bạn đồng nào nhưng bản thân vẫn tự bỏ thời gian, tiền bạc, công sức tìm tòi để hoàn thiện sản phẩm hơn.  
Nếu không phải những thứ trên, có lẽ bạn chỉ đang làm vì tiền và tự huyễn hoặc bản thân.