Chuyện là cả tháng nay nhận được phỏng vấn tới 63 hồ sơ, nhưng tất cả đều TRƯỢT!
Chuyện đáng lo nghĩ thật sự!!!
Vì vị trí Công ty đang tuyển chỉ cần nhân sự tầm Specialist vững chuyên môn, là đủ chưa cần kinh nghiệm cao nhưng gần như khi vẩn vấn thấy kiến thức chuyên môn đều rất kém, đa số CV đều ghi Em đã biết làm:
-
-
-
Nhưng khi hỏi kỹ hơn về các đầu việc đó thì hầu như các bạn đều mơ hồ, thực trạng rất đáng lo lúc bình thường, nay càng đáng lo khi Covid đang ngày càng lúc càng ảnh hưởng tới kinh tế, trong thời điểm này những nhân sự thất nghiệp đa phần đều không có năng lực đủ tốt để trụ lại.
Nhưng hầu như các bạn không nhận ra điều đó và cố gắng để control công việc cũng như control cuộc sống của chính mình!