Võ sĩ quyền anh mang lại cho chúng ta những hình ảnh hiếu chiến, nhưng tôi thấy trong họ có chất Khắc kỷ mà rất có thể đã từng được lấy cảm hứng từ <a href="https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Cleanthes">Cleanthes</a> | Edit by Word Swag
Võ sĩ quyền anh mang lại cho chúng ta những hình ảnh hiếu chiến, nhưng tôi thấy trong họ có chất Khắc kỷ mà rất có thể đã từng được lấy cảm hứng từ Cleanthes | Edit by Word Swag
NGUỒN GỐC THỰC SỰ CỦA YÊU QUÁI
“Hãy ghi nhớ rằng nó không phải là người có gì trong nó cho bạn và nắm giữ một cú giựt trỏ để gây tổn thương bạn, mà đúng hơn, tác hại đến từ chính niềm tin của bạn về thói lộng ngôn (lạm dụng, lăng mạ, gièm pha, ngược đãi,...). Vì thế khi ai đó khơi dậy cơn giận của bạn, hãy biết rằng nó thực sự là lựa chọn tiếp nhiên liệu cho nó của riêng bạn. Thay vào đó, hãy làm cho nó thành phản hồi đầu tiên của bạn để không bị tán tỉnh đi mất bởi những ấn tượng như vậy, vì theo thời gian và khoảng cách khả năng thuần thục bản thân sẽ dễ dàng đạt được hơn.”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 20
Những người theo Chủ nghĩa Khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng thực sự không có cái gì như tốt lành một cách khách quan hay một sự cố bất lương. Khi một tỷ phú mất $1 triệu đô la trong biến động thị trường, nó không đơn thuần giống như khi bạn hoặc tôi mất một triệu đô la. Nhận phải sự chỉ trích từ kẻ thù tồi tệ nhất của bạn là khác hoàn toàn với những lời tiêu cực từ vợ / chồng. Nếu ai đó lại gửi cho bạn một email tức giận nhưng bạn không bao giờ thấy nó, nó đã thực sự xảy ra? Nói cách khác, những tình huống này đòi hỏi sự tham gia của chúng ta, bối cảnh, và sự phân tầng cấp bậc để trở thành “xấu”.
Mười hai năm trước tôi có một boi cờ rúp tên là Badboys, hiện tại cái tên nó đã tan đàn xẻ nghé hết rồi. Đúng ra lúc đó tôi phải đặt tên là “Badboys” hay là Bátboiz thì bây giờ có lẽ là đã đi ăn mày cả đám rồi cũng nên.
Phản ứng của chúng ta là những gì thực sự quyết định xem tác hại có xảy ra hay không. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã phạm phải sai lầm và mang lấy tức giận, tất nhiên đó là cái cách nó sẽ trông có vẻ. Nếu chúng ta lên tiếng bởi vì chúng ta cảm thấy đang phải đối đầu, một cách tự nhiên một cuộc đối đầu sẽ xảy ra.
Nghe cứ như là “luật hấp dẫn” vậy đó, nhưng hấp dẫn hay không thì chủ động vẫn là do nhận thức của mỗi chúng ta.
Nhưng nếu chúng ta giữ quyền kiểm soát bản thân, chúng ta sẽ quyết định dán nhãn một thứ gì đó tốt hoặc xấu. Trên thực tế, nếu cùng một sự kiện đó đã xảy ra với chúng ta ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời, chúng ta có thể có những phản ứng rất khác nhau. Vậy thì tại sao không lựa chọn ngay bây giờ để không áp dụng các nhãn dán này? Tại sao không chọn không phản ứng?
English version:
“Keep in mind that it isn’t the one who has it in for you and takes a swipe that harms you, but rather the harm comes from your own belief about the abuse. So when someone arouses your anger, know that it’s really your own opinion fueling it. Instead, make it your first response not to be carried away by such impressions, for with time and distance self-mastery is more easily achieved.”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 20
The Stoics remind us that there really is no such thing as an objectively good or bad occurrence. When a billionaire loses $1 million in market fluctuation, it’s not the same as when you or I lose a million dollars. Criticism from your worst enemy is received differently than negative words from a spouse. If someone sends you an angry email but you never see it, did it actually happen? In other words, these situations require our participation, context, and categorization in order to be “bad.”
Our reaction is what actually decides whether harm has occurred. If we feel that we’ve been wronged and get angry, of course that’s how it will seem. If we raise our voice because we feel we’re being confronted, naturally a confrontation will ensue.
But if we retain control of ourselves, we decide whether to label something good or bad. In fact, if that same event happened to us at different points in our lifetime, we might have very different reactions. So why not choose now to not apply these labels? Why not choose not to react?