Phác họa những suy nghĩ của bạn
Phác họa những suy nghĩ của bạn
HỘI QUÁN TỐT NHẤT LÀ Ở ĐÂY, KHÔNG RA KHỎI ĐÂY
“Mọi người tìm kiếm những nơi nghỉ dưỡng cho bản thân trong nước, bên biển hoặc trên núi. Bạn rất có thói quen khao khát những điều tương tự. Nhưng đây hoàn toàn là đặc điểm của một người có cơ sở, khi bạn có thể, bất cứ lúc nào, tìm một nơi ẩn náu như vậy trong chính mình. Không nơi nào bạn có thể tìm thấy một nơi ẩn náu yên bình và ít bận rộn hơn trong tâm hồn của chính mình — đặc biệt nếu khi kiểm tra kỹ, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, mà tôi nói không có gì khác hơn là được đặt hàng tốt. Hãy thường xuyên đối xử với bản thân trong khóa tu này và được đổi mới. "
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.3.1
Bạn có một kỳ nghỉ sắp tới? Bạn đang mong đợi đến cuối tuần để bạn có thể có một chút bình yên và yên tĩnh? Có thể, bạn nghĩ, sau khi mọi thứ lắng xuống hoặc sau khi tôi kết thúc chuyện này. Nhưng bao lâu thì điều đó thực sự hoạt động?
Thiền sư Jon Kabat-Zinn đã đặt ra một câu nói nổi tiếng: “Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn ở đó.” Chúng ta có thể tìm thấy một nơi rút lui bất cứ lúc nào bằng cách hướng nội. Chúng ta có thể đậu lại với đôi mắt vị che đi và cảm nhận hơi thở ra vào. Chúng ta có thể bật một số bản nhạc và điều chỉnh thế giới. Chúng ta có thể tắt công nghệ hoặc tắt những suy nghĩ tràn lan trong đầu. Điều đó sẽ cung cấp cho chúng ta sự bình yên. Không có gì khác.
English version:
_________________________________

THE BEST RETREAT IS IN HERE, NOT OUT THERE

———————————————
“People seek retreats for themselves in the country, by the sea, or in the mountains. You are very much in the habit of yearning for those same things. But this is entirely the trait of a base person, when you can, at any moment, find such a retreat in yourself. For nowhere can you find a more peaceful and less busy retreat than in your own soul—especially if on close inspection it is filled with ease, which I say is nothing more than being well-ordered. Treat yourself often to this retreat and be renewed.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.3.1
Do you have a vacation coming up? Are you looking forward to the weekend so you can have some peace and quiet? Maybe, you think, after things settle down or after I get this over with. But how often has that ever actually worked?
The Zen meditation teacher Jon Kabat-Zinn coined a famous expression: “Wherever you go, there you are.” We can find a retreat at any time by looking inward. We can sit with our eyes closed and feel our breath go in and out. We can turn on some music and tune out the world. We can turn off technology or shut off those rampant thoughts in our head. That will provide us peace. Nothing else.