Sấm Trạng Trình được cho là lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sấm có nhiều điểm được cho là trùng khớp với lịch sử Việt Nam.
Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây
Tan tác kiến kiều an đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch am mây

Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
Một gió một yên ai sùng bái
Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

Con mùng búng tít con quay
Vù vù chong chóng gió bay trên đài
Nhà cha cửa đóng then cài
Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

Tiếc tám lạng thương nửa cân
Biết rằng ai có du phần như ai
Bắt tay nằm nghỉ dông dài
Thương người có một lo hai phận mình

Giải nghĩa

Kìa cơn gió thổi lá rung cây /Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây >> Một đại dịch lây qua đường gió thổi với rất nhiều case Trên toàn thế giới
Tan tác kiến kiều an đất nước/ Xác xơ cổ thụ sạch am mây >> Ngay cả những nước anh cả như Mỹ Anh Đức Nga Nhật Trung Hàn... dính sạch không ngoại lệ
Sơn lâm nổi sóng mù thao cát/ Hưng địa tràng giang hóa nước đầy >> Thiên tai lụt lội từ châu Âu sang Á
Một gió 1 yên ai sùng bái >> Đa số các nước 1 chiều gió sùng bái như Triều Tiên, ra đường bị phạt rất nặng thì mới an yên, còn lại toang, nghịch lý là càng dân chủ tự do lại càng toang.
Cha con người Vĩnh Bảo cho hay >> Trạng Trình said
Con mừng búng tít con quay/Vù vù chong chóng gió bay trên đài >> Cứ nghĩ thông tin 1 chiều gió là tốt nên VTV suốt ngày quay phim, chém gió về não thú trên đài
Nhà cha cửa đóng then cài >> Chủ yếu người già phải đóng cửa chống dịch chứ người trẻít bị nặng
Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân >> Số ca nổ bất ngờ ở đông lào, lãnh đạo đi hỏi xin vắc khắp nơi
Tiếc tám lạng thương nửa cân/ Biết rằng ai có dù phần như ai >> Tranh cãi không ngớt về việc nên tiêm vắc Trung hay Mỹ, ưu tiên vắc cho HN hay SG, dù biết rằng phần ai cũng như ai
Vắt tay nằm nghỉ dông dài/Thương người có 1 lo 2 phận mình >> Thật ra đa số người dân được tiêm gì biết nấy, kể cả dân Hà Nội hay không thì phần mình không có "ông ngoại" làm sao được chọn lựa!
https://vi.wikisource.org/wiki/Sấm_Trạng_Trình