Mình nghĩ mất 21 ngày để tạo một thói quen và mất 90 ngày để từ bỏ một thói quen cũng có vẻ hợp lý ;)

Trong trường hợp này thì môn Toán không còn đúng nữa nha