Luân là luân chuyển, hồi là về vị trí cũ: Luân hồi là di chuyển về vị trí cũ.


1. Luân hồi trong Đạo Phật: Là nói đến luân hồi của Thân (hình tướng)


- Khi ta sinh ra: Con người có 2 phần là Thân và Tâm. Khi đó Tâm và Thân tương ưng: Nếu Tâm người tốt, hình tướng đoan trang; Tâm người xấu, hình tướng mất cân đối
- Trước khi chết: Thân ta vẫn là thân người, nhưng Tâm có thể là Súc sinh, Người, Phật?
- Sau khi chết đi: Tâm ta đi tái sinh là Tâm trước lúc chết
- Khi sinh ra lần tiếp theo: Tâm tái sinh là Súc sinh, hình tướng ta nhận là súc sinh; Tâm tái sinh là tâm người, hình tướng ta nhận là Người; Tâm ta là Phật, ta không phải đi tái sinh nữa, gọi là đã được giải thoát (hay giải phóng phần Thân)
Cuối cùng là vậy đó....
Muốn thay đổi Thân, phải thay đổi Tâm
Muốn thay đổi Tâm, phải thay đổi Tuệ
Muốn thay đổi Tuệ, phải Lao động
Muốn Lao động, phải có Thân
Muốn có Thân tốt, phải thay đổi Tâm
.... Cứ thế mà ta trôi lăn trong luân hồi, mỗi đời sống cải thiện TÂM một chút: Nhờ phần Thân ta lao động để cải thiện Tuệ - Nhờ Tuệ ta cải thiện Tâm - Nhờ Tâm để cải thiện Thân trong kiếp sau... Rồi dần dần ta thoát khỏi sinh tử luân hồi như Đức Phật.


2. Luân hồi trong lao động.


Lao động - Đo kết quả - Thấy ngu - Sửa - Lao động...
Cứ thế, cứ thế trí tuệ sinh khởi, rồi ta sẽ thấy Chánh kiến trong đời sống!


3. ĐỪNG So sánh: Người sinh ra ở vạch đích, là người họ đã có nhiều kiếp sống tốt, vậy nên bạn đừng đố kỵ hay so bì với họ.


P/s: Cuộc sống này sinh ra là để phát triển tiến hóa, chỉ cần bạn đang phát triển mọi thứ đều ok dùng bạn có thất bại đi nữa, quan trọng bạn học được gì từ nó và phát triển ra sao.