Phương Pháp 1:
B1:Ngồi xuống, nhắm mắt lại tưởng tượng thân thể bạn được tạo thành từ ánh sáng.
Bắt đầu với trung tâm dục, tưởng tượng năng lượng dục bắt đầu đi lên qua các trung tâm trên và thoát ra từ đỉnh đầu.
Lưu ý:
1: Lúc bắt đầu sẽ có lúc bộ phận sinh dục của bạn cương cứng, cứ kệ nó, khi năng lượng dục di chuyển lên trên thì năng lượng dục sẽ nguội đi.
2:Khi năng lượng mới lên đỉnh đầu, bạn có thể bị choáng, mất ý thức, cứ kệ nó, lần đầu chưa quen vài lần sẽ quen
3: Tuyệt đối không để năng lượng bị kẹt ở các mốc nào, bằng không cơ thể bạn sẽ có vẫn đề, tuyệt đối phải giải phóng lên đầu.
+: Phương pháp này phù hợp với phụ nữ hơn, phụ nữ thích quá trình, cảm nhận từng bước, tình cảm được xây dựng qua thời gian...
Phương Pháp 2:
B1:Ngồi xuống, nhắm mắt lại tưởng tượng thân thể bạn được tạo thành từ ánh sáng.
B2: Tưởng tượng năng lượng như những ánh chớp vọt trực tiếp lên đầu, nhảy qua trung tâm kia, một cú nhảy cóc.
+: Phương pháp này phù hợp với nam hơn, thích tưởng tượng, cú nhảy bất chợt