Thế rồi ta cũng ổn,
Dẫu ta chẳng còn nhau,
Cũng như những ngày sau,
Chẳng chung nhau khổ sở.

Những vui buồn bỏ lỡ,
Ta chẳng hẹn cùng nhau.
Không tiếc cũng chẳng đau,
Xa nhau, trời phẳng lặng...

Yo Le.21.12.2020