Khi nào thì dùng hiện tại hoàn thành (PRESENT PERFECT) và khi nào dùng quá khứ hoàn thành (PAST PERFECT)? Cùng so sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành trong bài viết này nhé!
Sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành
Trước tiên, chúng ta đều thấy có phần hoàn thành (PERFECT) trong 2 thì này. Vậy, chúng có gì giống nhau?
Thì hoàn thành nghĩa là gì? Hoàn thành đề cập đến một thời điểm nhất định, và các hành động sẽ xoay quanh hoặc liên quan đến thời điểm đó.
Như vậy, hiện tại hoàn thành (HTHT) sử dụng góc nhìn từ hiện tại về quá khứ.
Còn quá khứ hoàn thành (QKHT) sử dụng góc nhìn từ quá khứ về quá khứ.
Ví dụ:
I have never scored 10 in the final exam (Tôi chưa từng đạt điểm 10 trong bài thi cuối kỳ)
Trong câu này, việc đạt điểm 10 là việc người nói chưa từng thực hiện, từ quá khứ cho đến hiện tại.
I had never scored 10 in the final exam until I was in grade 11 (Tôi chưa từng đạt điểm 10 trong bài thi cuối kỳ cho đến năm lớp 11)
Trong câu này, người nói đạt điểm 10 lần đầu tiên là năm lớp 11.
Mốc thời gian của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành
Xét ví dụ để nói về mốc thời gian 2 thì này:
Điểm A: Hành động nấu bữa tốiĐiểm B: Thời điểm người mẹ đi vềĐiểm C: Hiện tại
Hiện tại hoàn thành:
We have already cooked dinner (Chúng tôi đã nấu bữa tối ở điểm A, và hiện tại là điểm C. Lưu ý với thì hiện tại hoàn thành, điểm B không cần tồn tại, chỉ có A và C là 2 điều cần lưu ý)
Quá khứ hoàn thành:
We had already cooked dinner when Mom came home. (Bữa tối đã nấu xong ở điểm A, người mẹ về ở điểm B, và hiện tại là điểm C.
Sự khác biệt:
Khi sử dụng HTHT ở câu 1, người nói nhấn mạnh đến việc ở điểm C (hiện tại), bữa tối đang được nấu hoặc nấu đã xong rồi.Khi sử dụng thì QKHT ở câu 2, người nói nhấn mạnh tới việc bữa tối đã xong trước khi người mẹ về rồi.Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành
Từ hai ví dụ trên, ta có thể rút ra cách dùng của 2 thì này như sau:
Hiện tại hoàn thành: Khi bạn muốn chia sẻ một thành tựu đã đạt được, một công việc bạn đã bắt đầu nhưng vẫn đang dang dở. Hoặc, bạn muốn nói về những hành động lặp đi lặp lại đã xảy ra vào những thời điểm khác nhau, nhưng ‘vô thời hạn’ trong cuộc đời của bạn. 
Điểm chung là chúng đều bắt đầu từ quá khứ, nhưng có thể vẫn kéo dài đến hiện tại, hoặc kết quả của chúng còn lưu lại đến hiện tại.
Quá khứ hoàn thành: Tưởng tượng như bạn đang kể câu chuyện về bữa tiệc sinh nhật mà bạn được gia đình tổ chức cho. Trước đó, bạn đã thất vọng vì tưởng mọi người quên sinh nhật của mình. Hóa ra, mọi người đã bí mật chuẩn bị để làm bạn bất ngờ.
Trong câu chuyện này, sẽ có những hành động xảy ra trước (sự thất vọng của bạn, việc mọi người chuẩn bị) và hành động xảy ra sau (trong lúc tiệc diễn ra, cảm xúc của bạn lúc đó). Đây là lúc bạn cần kết hợp các thì quá khứ.
Bạn không thể dùng HTHT ở đây, do các hành động này đều thuộc về quá khứ và không lưu dấu đến hiện tại.
Trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành
Một điểm chung giữa 2 thì này đó là sử dụng trạng từ chỉ thời gian.
Just, already, yet, in my life, once, twice, ever, etc.
I had already picked up the groceries when my mom called me. (Tôi đã mua xong hàng hóa khi mẹ gọi)I hadn’t heard about that movie before today. (Tôi chưa từng nghe đến bộ phim đó cho đến trước ngày hôm nay)I’ve just picked up the groceries. (Tôi vừa mua xong hàng hóa)I haven’t watched that movie yet. (Tôi chưa từng xem bộ phim đó)
Trên đây là một số sự khác nhau và cách phân biệt 2 thì hoàn thành ở hiện tại và quá khứ. Chúc các bạn học tốt!