Dưới đây là những gì mình thu nhặt được từ khoá học online mình không phải trả tiền vì xin được hỗ trợ tài chính..