Ps:bài này chỉ liệt kê và không phân tích nguồn gốc nên hơi ngắn
1/spider-man(tính luôn cả các spider-woman,spider-animal)
2/batman( tính luôn batgirl và batwoman)
3/catwoman
4/wolverine
5/sabertooth
6/black panther
7/blade

8/man ape
9/razorback
10/white tiger
11/mocking bird
12/song bird
13/falcon
14/howard the duck
15/doctor octopus
16/ant-man
17/the wasp
18/detective chimp
19/starfox
18/hawkeye
19/owlman
20/vulture
21/bumblebee(trong dc comic)
22/animal-vetable-minerald man
23/beast boy
24/animal Avenger(nguyên 1 nhóm)
25/blackcat
26/hero and vilian in earth 8611(tất cả trong earth 8611 đều là động vật)
PEACE