-Gửi bạn Thủy thân mến!
Tôi phải nói ít hơn và làm nhiều hơn.
Nhiều lúc, khi mọi người nói rằng tôi không thể làm được điều gì đó, trong tâm ta bỗng nhen nhóm một khát khao muốn chứng minh cho họ thấy họ đã hoàn toàn sai lầm.
Điều này nghe có vẻ quá trẻ con, nhưng việc chúng ta không có được sự tin tưởng của người khác thực sự là một động lực to lớn giúp chúng ta thúc đẩy bản thân, và chứng tỏ chúng ta có thể vượt qua được thử thách.
Vì thế, lần tới, khi có người nghi ngờ thực lực của bạn, thay vì chìm trong nỗi tức giận, hãy biến cảm xúc thành thứ năng lượng giúp bạn hoàn thành tốt nhất những gì bạn muốn.