Trong lúc đọc Gödel, Escher, Bach, đến đoạn nói về việc Bach ứng tấu tạo nên những bản nhạc dựa trên nhạc đề của nhà vua, mà sau được tập hợp lại thành The Musical Offering, mình mới thấy rất thú vị trước sự tương tự trong cách kết cấu một bản fugue với cách xây dựng các tuyến nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung hoặc truyện tranh của Naoki Urasawa (một trong những mangaka đáng đọc nhất) .
Đặc điểm của fugue là ngoài một cái giai điệu chính, tức là một cái giọng dùng để làm nhạc đề (subject), thì sau đó sẽ xuất hiện thêm các giọng khác phỏng theo giọng chính, nhưng ở một cao độ khác, đóng vai trò như đáp đề (answer), tiếp đó sẽ có cả các giọng khác nữa có lối chuyển động ngược lại với giọng rõ theo kiểu đối âm, đóng vai trò phản đề (countersubject), không những vậy, còn có các giọng xuất hiện giữa chừng, tham gia vào cuộc chơi nhưng không đi đến giai kết, đóng vai trò là chủ đề giả (false subject). Từ fugue lại có liên quan đến hai từ fugere (“chạy trốn”) và fugare (“đuổi theo”), nên một bản fugue giống như một cuộc đuổi bắt giữa các giọng, thế nên việc dịch fugue thành tẩu pháp cũng có cái lý của nó. Một bản fugue thường có ba giai đoạn. Đầu tiên là trình bày, nơi các giọng sẽ lần lượt xuất hiện. Sau đó sẽ bước sang giai đoạn khai triển, nơi các giọng có những biến chuyển, lấn át lẫn nhau. Cuối cùng là tái hiện, nằm ở phần kết thúc của một chương, có vai trò đưa mọi thứ trở lại cung thể của nhạc đề chính.
 Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung là một bản fugue, thì mỗi nhân vật sẽ là một giọng. Giọng làm nhạc đề chính là giọng mở màn, cũng chính là Đoàn Dự, bởi vì Đoàn Dự mở màn [nhan đề ban đầu của tác phẩm là Lục Mạch Thần Kiếm], có lúc Kim Dung lại chuyển sang hành trạng của Tiêu Phong, lúc đó, giọng rõ nhất sẽ là giọng của Tiêu Phong, hoặc theo chân của Hư Trúc, để giọng rõ chuyển sang Hư Trúc. Các nhân vật khác: Cưu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Tứ Đại Ác Nhân, A Châu, A Tử lần lượt xuất hiện tương tự như sự xuất hiện lần lượt của các giọng ở giai đoạn trình bày. Rồi sau đó, các giọng lại tương tác qua lại với nhau trong mạch phát triển của truyện, như trong giai đoạn khai triển. Kim Dung thi thoảng theo chân Du Thản Chi, nhưng Du Thản Chi chỉ là chủ đề giả. Cứ thế cho đến khi các lực triệt tiêu lẫn nhau để trở lại trạng thái cân bằng ban đầu. 
Mỗi giọng đều có đường đi của riêng mình, nhưng đồng thời kết hợp với nhau, các giọng tạo ra một tổng thể hoà hợp. Điều tương tự cũng có thể thấy trong các tác phẩm của Naoki Urasawa như Monster hay 20th Century Boys, hay là các bộ phim như Game of Thrones.
Một số cuốn sách có các chương được đặt như các phần của một bài hát. Chùa Đàn mở ra với Dựng và kết lại bằng Mưỡu cuối. Và cách dùng từ Vĩ thanh cho chương cuối, như trong Kỳ án ánh trăng của Quỷ Cổ Nữ, nó càng cho thấy cái cảm thức về mối tương quan giữa âm nhạc và tự sự.