Đoạn video trên đây sẽ được phát trực tiếp trên Youtube vào 2h sáng ngày mai (đêm Chủ Nhật). Ai quan tâm nhớ đặt đồng hồ để dậy. Theo như lời trích dẫn của anh Tài (Tai N Nguyen, facebook):
Bộ thu phát băng tần Ka đầu tiên trên thế giới cho vệ tinh siêu nhỏ do mình thiết kế sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất vào ngày mai vào lúc 1:32 sáng giờ Hà Nội bằng tên tửa SpaceX Falcon 9. Xem phóng trực tiếp ở link dưới.
The world's first entirely Ka-band cubesat radio that I designed will be launched into space on a SpaceX Falcon 9 rocket. Live stream from SpaceX of the launch in the link below.
Chúc anh Tài mọi sự như ý vào ngày mai.