Đây là bốn câu trích dẫn mình cực tâm đắc. Đây là nguồn động lực, cũng là những lối tư duy mà mình luôn hướng đến ;)
Stay safe & stay engaged!
(c) The Personal MBA, Josh Kaufman
(c) Rule Yourself Commercial - Under Armour
(c) My idol - my motivation ;)