Nay tôi chốn học đi ngắm mây
Điểm và thi đua xa chốn này
Tim tôi đập lại nhịp hào hứng
Ung dung thẫn thờ ngắm mây trôi
Liệu chăng tôi đáng đổi tôi
Lấy đất lấy giấy, lấy gỗ lấy tường
Lấy cái bệ cao ngất ngưởng giai nhân
Lấy lời gió hú, lấy người không yêu
Lấy bụi bay theo gió tan dần
Lấy từng hạt cát khát nắm trong tay ?
Liệu chăng tôi đáng đổi trái tim
Lấy nụ cười khuôn như cẩm thạch
Lấy những cái vỗ vai hời hợt xa xa
Lấy những con số đảo mắt tâm hồn
Lấy rồi lấy nữa lấy thêm
Thêm rồi muốn lấy thêm mười
Thêm một rồi lại thêm trăm
Thêm nữa thêm nữa rồi thêm nữa
Đánh mất mất nữa rồi mất nữa
Để rồi nằm nơi đất ngước lên trời
Giờ ta thành giấy, ta thành gỗ
Giờ ta thành đất ta thành số
Sao nay ta mới nằm ngắm trời mây
Đám mây trôi như ngày ấy
Nay tôi chốn học đi ngắm mây !
FoolGuy, một tên ngốc vừa đi lùi vừa ngắm trời mơ mộng