Sáu tháng trước mình đã từng hỏi mọi người câu này: Nói chuyện một lúc với nhiều người có gọi là gái "đểu"?

Hôm qua tự dưng có một bạn comment lại bài này khiến mình đọc lại cũng không khỏi bất ngờ.

Ồ thì ra đã có khoảng thời gian bản thân mình như vậy.

Sau 6 tháng thì tất cả các "anh" ấy đã không cánh mà bay, không đuổi mà đi. Thực ra là có đuổi nhưng mà các anh ấy... đi thật.

Giả sử có hơn một người đang tán tỉnh bạn cùng một lúc, là một cô gái thông minh bạn sẽ xử lý như thế nào? 

Mình đã từng rơi vào trường hợp, có 2 người là bạn của nhau cùng thích và người kia không hề biết chuyện. Cuối cùng mình chọn cách nói cho cả 2 biết vì mình không thể chịu được sự "không minh bạch". Và cuối cùng 2 anh ấy cùng từ bỏ =)) (Không được giống ngôn tình cho lắm)

Đến bây giờ mình cũng có những mối quan hệ mới, nhưng vẫn rối bòng bong trong câu hỏi, như thế nào mới phải? Phải làm thế nào mới hợp tình hợp lý. 

Và quan trọng nhất, làm thế nào để duy trì các mối quan hệ khi mình vẫn muốn nói chuyện với họ nhưng không có ý định có một mối quan hệ hơn tình bạn? (Trong khi mình biết họ thích mình hoặc có ý định tán tỉnh mình)