Có vài lần mình học tiếng Anh và vô tình nhận thấy những từ đảo lại mà vẫn có nghĩa. Điều đó làm mình rất thích thú và kể từ đó lúc nào mà mình biết được một từ vựng mới nào đó mình đều thử đảo nó lại xem nó có nghĩa hay không. Và rồi hôm qua mình lướt fb và thấy một bài viết về những từ như thế (link bài biết đó mình sẽ để ở dưới) nên hôm nay mình sẽ tổng hợp một số từ tiếng Anh khi đảo ngược lại vẫn có nghĩa mà mình biết. Vì vốn từ của mình còn hạn hẹp nên mình biết khá ít nếu các bạn biết thêm từ nào mới hãy đóng góp nhá:
saw-was
leg-gel
trap-part
lad-dal
room-moor
bud-dub
on-no
rep-per
rap-par
tea-eat
god-dog
are-era
avid-diva
nab-ban
wed-dew
maps-spam
won-now
tin-nit
live-evil
lived-devid
raw-war
doom-mood
nap-pan
ew-we
but-tub
tide-edit
net-ten
tab-bat
pin-nip
bin-nib
ton-not
stun-nuts
sub-bus
boon-noob
loop-pool
tip-pit
draw-ward
top-pot
mad-dam
swap-paws
dug-gud (good)
keep-peek
time-emit
flow-wolf
deer-reed
gut-tug
door-rood
lag-gal
bad-dab
bro-orb
tin-nit
god-dog
god-dog
Mình cảm thấy điều này thật sự thú vị và kích thích cảm hứng học tiếng Anh. Mình thấy khi chúng ta có hứng thì việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các bạn giúp mình tìm ra nhiều cách học thú vị hơn nữa nhé <3
Bạn không thể sử dụng hết sự sáng tạo. Càng sáng tạo nhiều, sự sáng tạo của bạn sẽ càng nhiều hơn - Maya Angelou
Trong số những từ trên,có những từ mình tự nghĩ ra được và có những từ mình kiếm được trên mạng
Đây là bài đầu tiên của mình trên spiderum nên nếu có vấn đề gì thì xin mọi người góp ý cho mình.Cảm ơn mọi người nhiều lắm.