Các trang web tạo ra thanh menu không phải chỉ để làm kiểng...

Mà còn để hệ thống sơ đồ thông tin cũng như bài viết,...trên trang web.

Thế nên, đôi khi nếu bạn đọc được một bài viết hay trên một trang web nào đó về chủ đề bạn đang quan tâm thì đừng ngần ngại khám phá các mục trong thanh menu của trang web đó.

Có thể bạn sẽ khám phá thêm được rất nhiều điều hay từ trang web đó đấy!!!!

Ví dụ như trang web w3school.com, nếu bạn không nghịch ngợm với thanh menu của nó, có thể bạn sẽ lãng phí những kiến thức lập trình web vô cùng quý báu.

Dĩ nhiên, cũng có một số trang web không thực sự chau chuốt cho thanh menu.

Nhưng nếu bạn không hay mò mẫm thanh menu thì có thể bạn đang bị thiệt đấy.