Khái niệm “lý tưởng” là một khái niệm hay, cần có trong đời sống. Bởi vì lý tưởng là những cái tốt, và tốt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ví dụ cái lý tưởng nào đó là 100% vậy thì nếu bạn đạt được 50%, 70% và kể cả là chỉ đạt được 1% của cái lý tưởng đó thì cũng là một điều đáng vui mừng. Lý tưởng có nghĩa là không yêu cầu bạn phải đạt được tuyệt đối, nếu hi hữu mà đạt được tuyệt đối thì ấy lại là quá may mắn, quá gặp thời.
Sống tích cực có nghĩa là hướng tới lý tưởng, có tinh thần phấn đấu để đạt đến lý tưởng chứ không phải là phản bác nó.
Hơn nữa: “Nghĩ về mục tiêu là phương pháp để nhớ lại những việc cần làm.” ― Nguyễn Thanh Hải Và: “Nhàn cư vi bất thiện.” ― Khuyết Danh Khi bạn hướng tới lý tưởng, có trong đầu, đang nghĩ về lý tưởng, vài lý tưởng, nhiều lý tưởng thì điều đó khiến bạn luôn luôn bận rộn làm việc, vận động. Nếu trong đầu chẳng có lý tưởng nào, chẳng đang nghĩ về cái lý tưởng nào thì điều đó sẽ khiến bạn có khuynh hướng không làm gì cả, không thiết tha làm gì cả, thì khi ấy bạn sẽ “nhàn cư” và nhàn cư thì sinh ra nhiều cái không hay trong lối sống. Và càng có nhiều cái không hay trong lối sống thì dễ khiến bạn rơi vào tình trạng thất thểu, ốm yếu, nhanh già, nghèo khó, bất hạnh, đáng buồn, đáng được thương hại, đáng được giúp đỡ trong tương lai - Và chắc chắn là bạn cũng chẳng muốn mình rơi vào cái tình cảnh này.