" Nghe lời thầy dặn: Lời khen không thêm gì cho con, lời chê cũng chẳng làm con mất gì. Được mất, là do cách tâm trí con phản hồi lại với những lời khen chê ấy. Sống bình tâm và luôn nhắc mình rằng: không phải ai cũng có trách nhiệm với những lời mình nói ra. Vậy, đừng vì người mà buồn, cũng đừng vì người mà vui; đó là cách sống mạnh mẽ... "
Lỡ Hữu Trọng - Người thất học tiêu biểu
Nguồn ảnh: https://pixabay.com/