Hỡi linh hồn cô độc
Trôi nổi giữa màn đêm
Nóng nảy và dịu êm
Tất thảy đều hoà quyện...

Cuộc đời này tôi luyện
Đau đớn lẫn thương vong
Làm sao giữ màu trong
Sáng lên màn đêm tối?

Hỡi linh hồn tội lỗi,
Lẩn khuất giữa màn đêm,
Lạnh nữa lại lạnh thêm,
Biết chừng nào rực sáng...?

Yo Le. 11.01.2021