Trên bến bờ chia cắt
Mình nhìn nhau... nhìn nhau
Phía trước và phía sau
Nhạt nhoà trong khúc nhạc
Nỗi buồn nào phai nhạt?
Nỗi đau nào đậm sâu?
Niềm vui nào qua mau?
Tiếc thương nào sâu đậm?
Nhìn nhau... nhìn vô tận
Cái ôm cuối tần ngần
Nước mắt chảy lặng thầm
Vĩnh biệt nhau... lần cuối...
Yo. 30.08.2021
---------
Bài thơ được lấy cảm hứng từ bài hát Kabhii Tumhhe: https://youtu.be/ByIZIKFmHOA