Chẳng ai làm gì sai Chỉ là mình không hợp Cho đi điều không khớp Nhận về cái chẳng cần
Chỉ vậy mà không thân Chỉ thế mà xa cách Sự đời sao lãng nhách Mỗi đứa tách một phương
Yo.27.11.2021