thời gian vội vã trôi
cơ hội nảy sinh rồi tan biến
vậy mà bạn vẫn chờ đợi mà không làm gì cả
hệt như một con chim có đôi cánh mà không bay lên
đừng để cuộc sống của mình trở nên lãng phí